Jurriën Koops Directeur ABU

‘Goede’ cijfers over de arbeidsmarkt’

Na de zomervakantie las ik een bericht met ‘goede’ cijfers over de arbeidsmarkt. Het CBS had een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de (langdurige) werkloosheid. Met twee keer ‘goed’ nieuws. Het aantal werklozen is tussen 2013 en 2023 meer dan gehalveerd van bijna 800.000 naar 348.000. Belangrijker nog was het nieuws over het aantal langdurige werklozen, dat is met tachtig procent gedaald. Zat in 2013 nog bijna 1:3 werklozen langdurig zonder werk. In 2023 was 1:7 werklozen langdurig werkloos.

Uiteraard zijn het gunstige berichten. Het leest lekker weg. Maar als je door de cijfers heen kijkt en beseft dat er mensen en veel persoonlijk leed achter deze macrocijfers schuil gaan, dan wordt het beeld anders. Daarom de aanhalingstekens bij het nieuwsbericht. Het gaat om bijna 50.000 mensen, steeds vaker 45-plus, die langdurig werkloos zijn.
Wat moet de berichtgeving doen met hen die zo lang niet mee kunnen doen en die vaak al tientallen of honderden keren zijn afgewezen. Als de krapte van de arbeidsmarkt ontwrichtend begint te werken voor onze economie en samenleving en zij nog immer niet in beeld komen. Dat moet vervreemdend werken en de psychologische afstand tussen mens en werk (en andersom) vergroten.

Daarom juist nu en juist voor hen de oproep van de alliantie Samen werken voor werk. Met elkaar kunnen én moeten we een forse extra inzet plegen op de groep (langdurig) werklozen. Juist voor hen die het gevoel hebben steeds weer achteraan in de rij terecht te komen. Laten we – UWV, gemeenten en onze gezamenlijke leden, specialisten op dit gebied – de handen ineenslaan met om deze mensen op te zoeken – want ze zijn vaak niet gekend – in gesprek te gaan en naar werk te begeleiden.
Want over het grotere geheel gaat het misschien wel goed met onze arbeidsmarkt, maar het kan nog veel beter. Het gaat wat mij betreft pas echt goed als het met alle mensen goed gaat.

Jurriën Koops
Directeur ABU