Onze aanbevelingen 

Aanbevelingen voor de verbetering van het WW-programma:

De werkloosheid in Nederland is – met circa 140.000 werklozen – ongekend laag. Tegelijk is het belangrijk dat iedereen vanuit WW door kan stromen naar een baan. Zeker in tijden van krapte is iedereen nodig op onze arbeidsmarkt en verdient iedereen perspectief op werk. Publiek-private samenwerking kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

 

Vroege investering in mensen in de WW

Het is van essentieel belang om vroegtijdig te investeren in de ondersteuning van mensen in de WW, omdat een korte afstand tot de arbeidsmarkt niet automatisch betekent dat zij de weg naar nieuw werk ook eenvoudig vinden. Als publieke en private partijen samen optrekken, kunnen deze mensen – met (een relatief korte) afstand tot werk – weer naar werk worden begeleid.

 

Verbeterde informatievoorziening en samenwerking

Betere informatievoorziening en vindbaarheid van de kandidaat en actieve betrokkenheid vanuit UWV zijn noodzakelijk om mensen vanuit de WW sneller de stap naar werk te kunnen laten maken. Dit helpt niet alleen kandidaten om geschikte functies te vinden, maar stelt ook werkgevers in staat om de juiste kandidaten te vinden voor hun vacatures. Actieve coördinatie en samenwerking leiden tot snellere interventies, passend bij de behoeften van kandidaten en de arbeidsmarkt.

 

Transparantie en kwaliteit van bestanden

Het is cruciaal om de transparantie en kwaliteit van kandidatenbestanden te vergroten. Door de competenties van kandidaten beter in kaart te brengen – en niet alleen te kijken naar opleiding en werkervaring – neemt de kans toe om ander werk te vinden, óók werk in een andere functie en/of branche. Private partijen zijn gewend om competentiegericht te werken en kunnen hierbij helpen.

 

Flexibiliteit en activerende maatregelen

Huidige regels en procedures binnen het WW-programma vormen soms een obstakel voor kandidaten om kleine, maar belangrijke, stappen richting werk of opleiding te zetten. Het is daarom van belang om – vanuit een activeringsbudget – meer flexibiliteit te bieden aan publieke en private partijen, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat een kandidaat met behoud van uitkering kan starten met werk of opleiding. Dit verlaagt de drempel en vergroot de motivatie voor kandidaten om stappen te ondernemen.

 

Activerend beleid, gebaseerd op Scandinavisch voorbeeld

Een activerend beleid, zoals in Scandinavië, draagt bij aan een effectieve aanpak om mensen sneller naar werk te bemiddelen. Dit beleid houdt in dat kandidaten in de eerste drie maanden vrij zijn om zelf werk te zoeken. Vinden ze dat binnen die periode niet, dan biedt een stage in een bijvoorbeeld een kraptesector mensen de kans kennis te maken met andere sectoren. Dit bevordert actieve betrokkenheid en helpt de kandidaten om werkfit te blijven. Stimuleer het als iemand direct wil starten met een stage, dit versterkt de motivatie. Met publiek-private samenwerking kan dit beleid snel en adequaat worden vormgegeven. Een pilot kan een mooie eerste stap hierin zijn.