Feiten en cijfers

Doelgroep Mensen in de WW

Een WW-uitkering (Werkloosheidswet) geeft tijdelijk inkomen aan werknemers die werkloos zijn geraakt en actief op zoek zijn naar nieuw werk. Het doel is om werknemers te ondersteunen tijdens deze overgangsperiode tussen banen, zodat ze zich kunnen richten op het vinden van nieuw werk zonder in financiële nood te komen.

De WW wordt in Nederland uitgevoerd door UWV. De WW-uitkering wordt doorgaans bepaald op basis van verschillende factoren, waaronder het arbeidsverleden en het laatstverdiende salaris. Als aan de eisen is voldaan, dan wordt de eerste twee maanden 75% van het dagloon toegekend. Daarna wordt het dagloon 70%, maar worden wel maxima gesteld aan het dagloon en de duur van de WW-uitkering. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden en in sommige gevallen kan deze verlengd worden tot 38 maanden.

De mensen die een uitkering WW ontvangen hebben – in vergelijking met andere uitkeringsachtergronden – een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt dit niet automatisch te betekenen dat de inzet minder groot is om de persoon weer op een passende plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Over het algemeen geldt: Hoe sneller de persoon in begeleiding wordt opgepakt, hoe groter de kans is op het snel vinden van nieuw werk.

Totaal aantal mensen in de WW

CBS, juli 2023

Totaal naar leeftijd

Totaal naar geslacht

Aantal per nationaliteit

Uitzendwerk biedt perspectief

Uitstroom uit WW naar uitzendwerk: 20%.

73% van de WW’ers uitgestroomd naar uitzendwerk is na 3 jaar nog aan het werk.