Het Dilemma

Focus op werkervaring of talenten?

Mensen met een WW-uitkering (en/of hun vaardigheden) zijn niet altijd volledig in beeld. Dit belemmert de doorstroom naar functies in kansrijke sectoren.

Bij het bemiddelen van werkzoekenden in de WW krijgt UWV hulp van private partijen. Als zij naast de opleiding en werkervaring geen volledig zicht hebben op de talenten, interesses en mogelijkheden van kandidaten, komen werkzoekenden onterecht minder snel in aanmerking voor de overstap naar een kansberoep.

Waar wringt het?

“Voor werkzoekenden kan een loopbaanswitch naar een andere sector veel kansen bieden. Bij het in beeld brengen van werkzoekenden ligt het accent vaak nog sterk op hun opleiding en werkervaring. Terwijl voor de overstap naar een ander beroep vooral talenten, interesses en mogelijkheden belangrijke succesfactoren zijn. Maar die zijn vaak niet (volledig) in beeld voor werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. “Het zicht hierop kan zeker beter helpen om meer kansen te creëren voor werkzoekenden. En om meer instroom te krijgen in kraptesectoren. Dit geldt niet alleen voor mensen in de WW, maar ook voor mensen in de bijstand of bijvoorbeeld niet-uitkeringsgerechtigden die werk zoeken (red. de zogeheten Nuggers). Als wij een breder beeld krijgen, kunnen we vaak veel meer mogelijkheden benutten,” zegt Sandra de Haan (adviseur EMPower Participatie) bij uitzendorganisatie Timing. “Om te ontdekken of werkzoekenden bij bepaalde banen passen, nodigen wij hen ook graag uit bij werkgevers, zodat ze zelf kunnen zien of het werk bij hen past.”

“Als wij een breder beeld krijgen van werkzoekenden, kunnen we veel meer mogelijkheden benutten.”

Sandra de Haan (adviseur EMPower Participatie) bij uitzendorganisatie Timing

De gevolgen

Zonder goed zicht op talenten en interesses van werkzoekenden is de kans groot dat zij potentieel nieuw werk in (andere) kansrijke sectoren mislopen. En dat terwijl de personeelskrapte in veel sectoren groot blijft en in andere sectoren juist mensen ‘over’ zijn. Het zicht op talenten is ook essentieel voor het omscholen voor de kansberoepen, zegt directeur Barbara van Beek van Capabel Onderwijs. “Talenten van werkzoekenden worden wel al in beeld gebracht, maar de mate waarin dat gebeurt en ontsloten wordt voor andere partijen verschilt sterk per regio. Wij zien veel voorbeelden van mensen die succesvol een mooie zijstap maken in hun loopbaan, terwijl je dat op basis van hun opleiding en werkervaring misschien niet meteen zou verwachten. Een recent voorbeeld: iemand in een administratief beroep was in haar werk uitgevallen. Ze bleek ook mantelzorger en had enorm veel talent voor de zorg. Dat bleek niet uit haar cv, maar kwam gelukkig in een gesprek aan het licht. Deze vrouw werkt inmiddels in de zorg als verzorgende IG en kan zich daarin nog veel verder ontwikkelen.”

“Wij zien veel mensen een mooie zijstap maken, terwijl je dat op basis van hun cv niet meteen zou verwachten.”

Directeur Barbara van Beek van Capabel Onderwijs

De oplossing 

De beschikbare talenten van werkzoekenden kunnen beter benut worden door ze in beeld te brengen met bijvoorbeeld een talentenscan of een skillspaspoort. Die inzichten kunnen met toestemming van de werkzoekende ook gedeeld worden met werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. Van Beek: “En zoek dan actief vanuit hun talenten de match met kansberoepen. Daarbij mogen mensen zichzelf ook best een beetje overschatten, want we zien vaak dat mensen bij een zijstap in hun loopbaan vooral de neiging hebben om zichzelf te onderschatten.”

De Haan: “Een belangrijk aandachtspunt is ook om mensen transparantie en zekerheid te geven over de stap die ze kunnen maken. Hoe werkt het? Wat moeten ze nog leren? Wat komt erbij kijken? Het antwoord op die vragen maakt de stap al meteen veel kleiner en minder spannend. Het wordt er veel juist interessanter door.”